voorwaarden

 U huurt Mobile Classroom met heldere voorwaarden:

  • Voor laptops draagt u zelf zorg voor het uitpakken en neerzetten en weer inpakken van de apparatuur. Uiteraard kunt u dat ook voor een meerprijs door ons laten uitvoeren
  • U betaalt de huur en eventuele borg voorafgaand aan de huurtermijn
  • De weekprijs geldt voor alle huurperioden van 3 tot 5 dagen, andere perioden op aanvraag
  • Afhankelijk van de huurder, huurperiode en de gebruikslocatie kunnen wij een borg in rekening brengen van € 450,-- (voor meer dan 10 machines kan dit bedrag worden verhoogd). De borg wordt binnen 5 werkdagen na afloop van de huurtermijn weer terugbetaald, mits geen schade voor rekening van huurder moet worden verrekend. 
  • Er wordt van u verwacht dat u de apparatuur zorgvuldig behandeld en in goede staat weer inleverd
  • U bent verplicht de meegeleverde beveiligingsmiddelen te gebruiken (kabels en hangsloten). Bij verlies, diefstal en bij diefstal uit voertuigen bent u aansprakelijk voor het totale verlies.
  • Mobile Classroom behoudt zich het recht voor aan de hand van een bedrijfstoetsing of locatiekeuze een hogere borg vast te stellen voor de apparatuur of het huren van de apparatuur te weigeren
  • Annuleren met restitutie van het huurbedrag kan kosteloos tot 15 werkdagen voorafgaand aan de huurperiode. Tot 5 werkdagen voorafgaand vindt 50% restitutie plaats. Binnen 5 werkdagen voor aanvang de huurperiode vindt geen restitutie plaats

Uitsluitingen: 

  • Mobile Classroom is niet aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade en vervolgschade ontstaan door het gebruik van de hardware en software van Mobile Classroom
  • Mobile Classroom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade en vervolgschade ontstaan door het niet correct werken van de software die op de computers van Mobile Classroom wordt geleverd of door huurder wordt geïnstalleerd.